ANG MALAYANG ANDES NANG SILANGAN:

Sa pagbukang-liwayway, sabay na nagliwaanag ang kalangitan at ang mga kaparangan at dalampasigan at ang mga kabundukan ay nagkaroon nang hugis aanyo, at napakaganda nito, napakaganda nitong tignan.

Advertisements